Zajímavosti

Zřícenina Hradu Brumov

Hrad Brumov - letecky

Nejstarší známé osídlení oblasti Vlárského průsmyku pochází ze starší doby kamenné. Výzkum v lokalitě Nemšová, při vyústění Vlárského průsmyku na Slovensku, přinesl důkazy osídlení už někde v době zhruba mezi 30 000 až 20 000 let př. n. l. Na přelomu doby bronzové a železné se osídlení posouvá do vyšších poloh průsmyku.